گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
زکات علم، نشر آن است. گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد با هدف خدمت به دانش آموزان ، دانشجویان و آنهایی که علاقه به برنامه نویسی و طراحی و کلیه امور تخصصی کامپیوتر دارند با هدف نشر علم خدمت رسانی کند امید است کاربران در جهت تحقق این اهداف والا یار و همدم ما باشند . . .

آخرین نظرات

ساخت فرم ثبت نام در ASPبا ساخت فرم ثبت نام در ASP.NET طبق قولی که گفته بودیم رای شما آماده کرده ایم آموزشی بسیار ساده و کاربردی.آموزشی که خیلی از دوستان درخواست آن را داده بودندامیدواریم مورد استقبال خیلی از دوستان قرار بگیرد .دراین آموزش یک فرم ساده و بدون طراحی گرافیکی میسازیم و اطلاعاتی که از کاربر میگیریم را در دیتابیس ذخیره میکنیم !در این پروژه از زبان سی شارپ در ASP.NET و دیتابیس SQL استفاده خواهیم کرد.برای ثبت اطلاعات از ADO.Net استفاده خواهیم کرد.

ابتدا قبل از هر چیزی باید دیتابیس را در SQL بسازیم.

ساخت فرم ثبت نام در ASP

۲-ساخت و طراحی فرم عضویت

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 
<head runat="server">
    <title>Sample Registration Page</title>
    <style type="text/css">
        .style1
        {
            width: 100%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <table class="style1">
            <tr>
                <td>Full Name:</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TxtName runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Username:</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TxtUserName" runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Password:</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TxtPassword" runat="server"
                                 TextMode="Password"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Re Password:</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TxtRePassword" runat="server"
                                 TextMode="Password"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Address:</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TxtAddress" runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Age:</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TxtAge" runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Gender:</td>
                <td>
                <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"
                                  AppendDataBoundItems="true">
                <asp:ListItem Value="-1">Select</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>Male</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>Female</asp:ListItem>
                </asp:DropDownList>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Save"
                             onclick="Button1_Click" />
    </form>
</body>
</html>

3-تنظیمات WebConfig و کانکشن استرینگ

<connectionStrings>
    <add name="MyConsString" connectionString="Data Source=WPHVD185022-9O0;
                             Initial Catalog=MyDatabase;
                             Integrated Security=SSPI;"
                             providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

 

4- فراخوانی ConnectionString

public string GetConnectionString(){
 
        return System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyConsString"].ConnectionString;
}

5-نوشتن کد جهت ارسال اطلاعات به دیتابیس

private void ExecuteInsert(string name, string username, string password, string gender, string age, string address)
 {
 SqlConnection conn = new SqlConnection(GetConnectionString());
 string sql = "INSERT INTO tblRegistration (Name, UserName, Password, Gender, Age, Address) VALUES "
 + " (@Name,@UserName,@Password,@Gender,@Age,@Address)";
 
try
 {
 conn.Open();
 SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
 SqlParameter[] param = new SqlParameter[6];
 //param[0] = new SqlParameter("@id", SqlDbType.Int, 20);
 param[0] = new SqlParameter("@Name", SqlDbType.VarChar, 50);
 param[1] = new SqlParameter("@UserName", SqlDbType.VarChar, 50);
 param[2] = new SqlParameter("@Password", SqlDbType.VarChar, 50);
 param[3] = new SqlParameter("@Gender", SqlDbType.Char, 10);
 param[4] = new SqlParameter("@Age", SqlDbType.Int, 100);
 param[5] = new SqlParameter("@Address", SqlDbType.VarChar, 50);
 
param[0].Value = name;
 param[1].Value = username;
 param[2].Value = password;
 param[3].Value = gender;
 param[4].Value = age;
 param[5].Value = address;
 
for (int i = 0; i < param.Length; i++)
 {
 cmd.Parameters.Add(param[i]);
 }
 
cmd.CommandType = CommandType.Text;
 cmd.ExecuteNonQuery();
 }
 catch (System.Data.SqlClient.SqlException ex)
 {
 string msg = "Insert Error:";
 msg += ex.Message;
 throw new Exception(msg);
 }
 finally
 {
 conn.Close();
 }
 }

6-ثبت اطلاعات و فراخوانی متد

کد زیر علاوه بر ثبت اطلاعات چک میکنید که اطلاعات به درستی وارد شده باشد و همچنین مشابه بودن پسورد ها.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e){
        if (TxtPassword.Text == TxtRePassword.Text)
        {
            //call the method to execute insert to the database
            ExecuteInsert(TxtName.Text,
                          TxtUserName.Text,
                          TxtPassword.Text,
                          DropDownList1.SelectedItem.Text,
                          TxtAge.Text, TxtAddress.Text);
            Response.Write("Record was successfully added!");
            ClearControls(Page);
        }
        else
        {
            Response.Write("Password did not match");
            TxtPassword.Focus();
        }
}

امیدواریم آموزش مورد توجه دوستان قرار گرفته باشد شاد باشید و پیروز

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی

نظرات (۲)

سلام اگر مس شود صفحه ورود کاربر عضورا هم بزارید
سلام خسته نباشید خیلی خوب بود ولی قسمت )clearcontrols (page ارور می دهد می شود لطفا راهنمایی کنید.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی