گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
زکات علم، نشر آن است. گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد با هدف خدمت به دانش آموزان ، دانشجویان و آنهایی که علاقه به برنامه نویسی و طراحی و کلیه امور تخصصی کامپیوتر دارند با هدف نشر علم خدمت رسانی کند امید است کاربران در جهت تحقق این اهداف والا یار و همدم ما باشند . . .

آخرین نظرات

کارشناسی ارشد

تعریف و هدف: 

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و عملی و برنامه تحقیقاتی در زمینه های طراحی برنامه‌ها و سیستم های نرم افزاری بزرگ که بصورت امن،حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند.فارغ التحصیلان این دوره مهارتهایی را در زمینه اصول توسعه برنامه‌ها و سیستم های برنامه سازی،نحوه ارزیابی و تائید یک برنامه و یا سیستم برنامه سازی،نحوه تعریف ویژگیهای یک سیستم بزرگ و نحوه آنالیز آن ،نحوه تکامل سیستم های نرم افزاری در نسلهای مختلف،نحوه طراحی نرم افزارهایی که دارای ویژگیهای قابل فهم بودن و قابل اصلاح بودن می باشند و نحوه تائید ویژگیها و مشخصات خاص موجود در یک سیستم نرم افزاری بزرگ را کسب می کنند.
هدف از این دوره تربیت افرادی است که با تولید،توسعه و تکمیل سیستم های نرم افزاری بزرگ و برنامه ریزی در جهت بهره گیری موثر از امکانات موجود،حرکت بسوی استقلال فنی را در عصر انفورماتیک موجب شوند.

کارایی: 

الف-طراحی سیستم های نرم افزاری بزرگ نظیر پایگاه داده ها،سیستم های عامل،زبانهای برنامه سازی،کامپایلرها و سیستم های خبره،سیستم های حفاظت داده.
ب- قابلیت تولید نرم افزارهایی که توسعه اتوماتیک نرم افزارها را ممکن می سازند نظیر ویرایشگرهای متن،ویرایشگرهای صفحه و ویرایشگرهای مبتنی بر نحو.
ج- هدایت پروژه های نرم افزاری در مراکز تحقیقاتی کشور.
د- ارزیابی کارائی و صحت سیستم های نرم افزاری و فرموله کردن نیازها.
ه- استخدام د رموسسات آموزشی کشور.

تعداد واحدهای درسی:

دانشجو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار بایستی علاوه بر دروس جبرانی‌، ۳۲ واحد درسی و تحقیقاتی را به شرح زیر بگذراند:
اصلی و تخصصی ۲۱ یا ۲۴ واحد؛ سمینار ۲ واحد، پروژه ۶ یا ۹ واحد= جمع ۳۲ واحد

دروس جبرانی:

دروس جبرانی زیر بعنوان دروس جبرانی این دوره پیشنهاد می شوند.انتخاب نهایی دروس جبرانی با گروه آموزشی است . دانشجو موظف است دروس جبرانی را طبق آئین نامه های مربوطه بگذراند.
- معماری کامپیوتر
- اصول طراحی سیستم های عامل
- ساختمان داده‌ها و الگوریتم ها
- ریاضیات مهندسی 
- نظریه زبانها و ماشین ها

دروس اصلی:

هر دانشجو می بایستی حداقل ۱۲ واحد از دروس اصلی زیر را بگذراند: 
- معماری کامپیوتری پیشرفته-۳ واحد-Advanced Computer Architecture
- سیستم های عامل پیشرفته - ۳ واحد - Advanced Operting Systems
- ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر - ۳ واحد - Advanced Mathematics in Computer Engineering
- پایگاه داده پیشرفته - ۳ واحد - Advaned Data Base
- الگوریتمهای موازی - ۳ واحد - Parallel Algorithms
- مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری - ۳ واحد -
Modeling and Performance Evaluation of Computer Systems

دروس تخصصی:

این دروس پایه آموزشی دانشجو را در زمینه گرایشی که در دوره انتخاب می کند تشکیل می دهد.دانشجو موظف است باقیمانده دروس خود را با توجه به سقف مورد نیاز این دوره از میان دروس زیر با موافقت استاد راهنمای خود انتخاب نماید.گروههای مجری می توانند این دروس را به صورت جدولهای اصلی و فرعی جداگانه تنظیم و مقررات داخلی موردنیاز خود را اعمال نماید.

گذراندن حداقل ۶ واحد از دروس تخصصی زیر:

- مهندسی نرم افزار پیشرفته - ۳ واحد - Advanced Software Engineering
- سیستم های خبره و مهندسی دانش - ۳ واحد - Expert Systems and Knowledge Engineering
- سیستم های توزیع شده - ۳ واحد - Distributed Systems
- شبکه های کامپیوتری پیشرفته - ۳ واحد - Advanced Computer Networks
- مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار - ۳ واحد - Advanced Topics in Software Engineering
- طراحی نرم افزارهای مطمئن - ۳ واحد - Software Fault Tolerance
- روشهای محاسبات عددی پیشرفته - ۳ واحد - Advanced Numerical Computing Methods

سمینار:

گذراندن سمینار کامپیوتر برای هر دانشجوی دوره اجباری می باشد این سمینار شامل قسمتهای زیر است: 
- معرفی زمینه های تحقیقاتی جاری - مسائل و مشکلات کشور در زمینه انفورماتیک
- معرفی زمینه های تحقیقاتی که دانشجویان ممکن است پروژه خود را از میان آنها برگزینند.
- موضوعات سمینار هر دانشجو می تواند در راستای تز او باشد.
تهیه حداقل یک گزارش مدون و ارائه آن در سمینار توسط هر دانشجو الزامی می باشد.

پروژه تحقیق (پایان نامه):

فعالیتهای تحقیقاتی هر دانشجو در جهت انجام یک پروژه مشخص باید ۶ واحد یا ۹ واحد باشد این مقدار شامل مطالعات انفرادی و نیز شرکت در کلاسهای دیگری است که دانشجو برای انجام پروژه خود به آنها نیازمند می باشد.
موضوعات پروژه می بایستی منحصرا در زمینه های مختلف مهندسی نرم افزار شامل طراحی سیستمهای نرم افزاری بزرگ نظیر پایگاه داده‌ها‌، سیستم های عامل و سیستم های خبره باشد. نحوه تصویب موضوعات پروژه ،ارزیابی و تصویب نهایی آن مطابق آئین نامه تحصیلات تکمیلی است.

منابع سوالات کنکور کارشناسی ارشد

تشکر فراوان از جناب خلیلی فر مدرس و گزینش سوال های کنکور

درس زبان تخصصی

        کتاب ارشد زبان تخصصی (مولفین: ارسطو خلیلی فر و فائقه شاه حسینی انتشارات راهیان ارشد )

دروس ریاضیات

ریاضی مهندسی

           کتاب ارشد ریاضی مهندسی (مولف: محمود کریمی انتشارات نصیر) 

محاسبات‌عددی

          کتاب ارشد محاسبات عددی (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
          کتاب ارشد محاسبات عددی (مولف: بهزاد خداکرمی انتشارات راهیان ارشد)

ساختمان‌های گسسته

           کتاب ارشد ساختمان گسسته (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)

دروس مشترک

ساختمان‌داده‌ها

            کتاب ارشد ساختمان داده ها (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)

مدار منطقی

            کتاب ارشد مدار منطقی (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
            کتاب ارشد مدار منطقی (مولفین: ارسطو خلیلی فر و ابوالفضل شیبانی انتشارات راهیان ارشد) 

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

            کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها(مولفین:ارسطو خلیلی فر و علیرضا غفاری صدر انتشارات راهیان ارشد) 

سیستم عامل

             کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ابوالفضل طرقی حقیقت انتشارات پارسه) 
             کتاب ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر و میلاد روزی خوار انتشارات راهیان ارشد) 
             جزوه ارشد سیستم عامل (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)

دروس تخصصی گرایش نرم افزار

طراحی الگوریتم

             کتاب ارشد طراحی الگوریتم (مولف:  هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
             کتاب ارشد طراحی الگوریتم ( انتشارات راهیان ارشد)

پایگاه‌داده‌ها

             کتاب ارشد پایگاه‌داده‌ها  (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)
             جزوه ارشد  پایگاه‌داده‌ها (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان)
 

مهندسی نرم‌افزار

             کتاب ارشد مهندسی نرم افزار (مولف: ارسطو خلیلی فر انتشارات نصیر)  
             جزوه ارشد مهندسی نرم افزار (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزشی نصیر) 
             جزوه ارشد مهندسی نرم افزار (مولف: ارسطو خلیلی فر موسسه آموزش عالی آزاد مهستان) 

دروس تخصصی گرایش هوش‌مصنوعی

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

             کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها(مولفین:ارسطو خلیلی فر و علیرضا غفاری انتشارات راهیان ارشد) 

هوش مصنوعی

             کتاب ارشد هوش مصنوعی (مولفین: روح اله عبدی پور و ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد)

طراحی الگوریتم

             کتاب ارشد طراحی الگوریتم (مولف: هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش)
   
              کتاب ارشد طراحی الگوریتم (انتشارات راهیان ارشد)

دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر

vlsi

              کتاب ارشد vlsi ( انتشارات راهیان ارشد)

الکترونیک دیجیتال

              کتاب ارشد الکترونیک دیجیتال ( انتشارات راهیان ارشد)

نظرات (۳)

 • پرتو کلینیک
 • ممنون و سپاس فراوان
  سلام
  می خواستم بدونم این سایت سفارش پروژه های معمولی رو قبول می کنه؟
  این پروژه به زبان متلب هست شبیه سازی شهر بازی است نه به صورت گرافیکی فقط یک سری از اوتماسیون کردن صف ها . ...
  پاسخ:
  با سلام متاسفانه پروژه های بزرگ دست ما رو من باب زمان از دستمون گرفتن ما شرمنده ایم موفق و موید باشید حضور شما گرمی بخش فعالیت های ماست
  با سلام و خسته نباشید من یه سوال درباره سمینار دارم
  یکی که مثل من نمیتونم تو جمع صحبت کنه و استرس شدید
  داره در اینجور مورد ها باید چیکار کنه ؟ ممنون اگه پاسخ بدید
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  تجدید کد امنیتی